Prehľad o organizácii
Kinterstav fin services s.r.o.
Priehradka 20, 036 01 Martin
36056634
2021692827
Nemá
nezistený
21.10.2002
09.06.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Kinterstav fin services s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Kinterstav fin services s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,09
n/a
1,1

Zisk pred zdanením Kinterstav fin services s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Kinterstav fin services s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Kinterstav fin services s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kinterstav fin services s.r.o.


Konateľ Kinterstav fin services s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kinterstav fin services s.r.o.


Správca konkurznej podstaty Kinterstav fin services s.r.o.


Predmet činnosti Kinterstav fin services s.r.o.


Kataster Kinterstav fin services s.r.o.


Skrátené výkazy Kinterstav fin services s.r.o.