Prehľad o organizácii
VENDING, s.r.o.
Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
36056642
2021692728
SK2021692728
150-199 zamestnancov
21.10.2002
Oprava strojov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,07
0,67
46,3 %
36,6 tis. €
-37,4 %
2021/2020
3,25 mil. €
4,7 %
2021/2020
0,04
-38,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk VENDING, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby VENDING, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
77,86
0,54
0,12
1,6

Zisk pred zdanením VENDING, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA VENDING, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VENDING, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VENDING, s.r.o.


Konateľ VENDING, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VENDING, s.r.o.


Predmet činnosti VENDING, s.r.o.


Kataster VENDING, s.r.o.


Skrátené výkazy VENDING, s.r.o.