Prehľad o organizácii
VENDING, s.r.o.
Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
36056642
2021692728
SK2021692728
150-199 zamestnancov
21.10.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7975/S
18,1 tis. €
-50,5 %
2022/2021
4,17 mil. €
28,3 %
2022/2021
0,02
-51,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk VENDING, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby VENDING, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
80,59
0,54
0,11
1,36

Zisk pred zdanením VENDING, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA VENDING, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod VENDING, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VENDING, s.r.o.


Konateľ VENDING, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VENDING, s.r.o.


Predmet činnosti VENDING, s.r.o.


Kataster VENDING, s.r.o.


Skrátené výkazy VENDING, s.r.o.