Prehľad o organizácii
Banskobystrická pohrebná a kvetinová služba s.r.o. v likvidácii
Okružná 785/24, 058 01 Poprad
36056651
2020090259
Nemá
nezistený
22.10.2002
10.02.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Banskobystrická pohrebná a kvetinová služba s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Banskobystrická pohrebná a kvetinová služba s.r.o. v likvidácii


Konateľ Banskobystrická pohrebná a kvetinová služba s.r.o. v likvidácii


Likvidátor Banskobystrická pohrebná a kvetinová služba s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Banskobystrická pohrebná a kvetinová služba s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti Banskobystrická pohrebná a kvetinová služba s.r.o. v likvidácii


Kataster Banskobystrická pohrebná a kvetinová služba s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy Banskobystrická pohrebná a kvetinová služba s.r.o. v likvidácii