Moja zóna
Národný bezpečnostný úrad
Bratislava - mestská časť Petržalka, Budatínska 30
36061701
2021594245
SK2021594245
200-249 zamestnancov
01.07.2001
Ver.poriadok,bezpečnosť
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,59 tis. €
40,3 mil. €
42,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Národný bezpečnostný úrad


Riaditeľ Národný bezpečnostný úrad


Predmet činnosti Národný bezpečnostný úrad


Kataster Národný bezpečnostný úrad


Skrátené výkazy Národný bezpečnostný úrad