Prehľad o organizácii
Národný bezpečnostný úrad
Bratislava - mestská časť Petržalka, Budatínska 30
36061701
2021594245
SK2021594245
200-249 zamestnancov
01.07.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
2,59 tis. €
40,6 mil. €

Konečný užívateľ výhod Národný bezpečnostný úrad


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Národný bezpečnostný úrad


Riaditeľ Národný bezpečnostný úrad


Predmet činnosti Národný bezpečnostný úrad


Kataster Národný bezpečnostný úrad


Skrátené výkazy Národný bezpečnostný úrad