Moja zóna
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
36199222
2020052837
SK7020000119
5000-9999 zamestnancov
20.06.2000
Výroba surového železa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,22
0,41
0,34
46,6 %
648 mil. €
1 274,3 %
2021/2020
3,81 mld. €
125,1 %
2021/2020
0,22
904,9 %
2021/2020
5,27 tis. €
63,6 %
2020/2019
124 mil. €

Zisk U. S. Steel Košice, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 mil. €
600 mil. €
400 mil. €
200 mil. €
0 €
-200 mil. €

Tržby U. S. Steel Košice, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 mld. €
3,5 mld. €
3 mld. €
2,5 mld. €
2 mld. €
1,5 mld. €

1,87
0,53
n/a
1,18

Zisk pred zdanením U. S. Steel Košice, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mld. €
800 mil. €
600 mil. €
400 mil. €
200 mil. €
0 €
-200 mil. €

EBITDA U. S. Steel Košice, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mld. €
800 mil. €
600 mil. €
400 mil. €
200 mil. €
0 €
-200 mil. €

Koneční uživatelia výhod U. S. Steel Košice, s.r.o.


Štatutári U. S. Steel Košice, s.r.o.


Spoločníci U. S. Steel Košice, s.r.o.


Predmety podnikania U. S. Steel Košice, s.r.o.


Kataster U. S. Steel Košice, s.r.o.


Skrátené výkazy U. S. Steel Košice, s.r.o.