Prehľad o organizácii
VIA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Mateja Bela 8, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
36244406
2021596632
SK2021596632
1 zamestnanec
04.07.2001
Lesné hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
0,17
0,23
41 %
696 tis. €
278,3 %
2022/2021
2,06 mil. €
55,9 %
2022/2021
0,1
260 %
2022/2021
N/A
1,2 mil. €

Zisk VIA SLOVAKIA, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby VIA SLOVAKIA, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk
1,65
0,59
0,08
1,99

Zisk pred zdanením VIA SLOVAKIA, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA VIA SLOVAKIA, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VIA SLOVAKIA, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VIA SLOVAKIA, spol. s r.o.


Konateľ VIA SLOVAKIA, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VIA SLOVAKIA, spol. s r.o.


Predmet činnosti VIA SLOVAKIA, spol. s r.o.


Kataster VIA SLOVAKIA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy VIA SLOVAKIA, spol. s r.o.