Prehľad o organizácii
SAD Prešov, a.s.
Košická 2, 080 69 Prešov
36477125
2020009167
SK2020009167
250-499 zamestnancov
01.01.2002
Mest.,prímest.osob.dopr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,03
2,07
43,8 %
-317 tis. €
64,5 %
2021/2020
4,32 mil. €
-5,8 %
2021/2020
-0,02
64,5 %
2021/2020
14 mil. €
-92,3 %
2021/2020
15,2 mil. €

Zisk SAD Prešov, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

Tržby SAD Prešov, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
9 mil. €
8 mil. €
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
transparex.sk

1,78
0,56
0,08
2,17

Zisk pred zdanením SAD Prešov, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

EBITDA SAD Prešov, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SAD Prešov, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SAD Prešov, a.s.


Predstavenstvo SAD Prešov, a.s.


Člen dozorného orgánu SAD Prešov, a.s.


Predmet činnosti SAD Prešov, a.s.


Kataster SAD Prešov, a.s.


Skrátené výkazy SAD Prešov, a.s.