Prehľad o organizácii
SAD Prešov, a.s.
Košická 2, 080 69 Prešov
36477125
2020009167
SK2020009167
250-499 zamestnancov
01.01.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10234/P
-113 tis. €
13,8 %
2023/2022
6,62 mil. €
18 %
2023/2022
-0,01
11,6 %
2023/2022
14 mil. €
-92,3 %
2021/2020
15,2 mil. €

Zisk SAD Prešov, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

Tržby SAD Prešov, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 mil. €
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
transparex.sk
1,91
0,52
0,01
2,5

Zisk pred zdanením SAD Prešov, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

EBITDA SAD Prešov, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SAD Prešov, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SAD Prešov, a.s.


Predstavenstvo SAD Prešov, a.s.


Člen dozorného orgánu SAD Prešov, a.s.


Predmet činnosti SAD Prešov, a.s.


Kataster SAD Prešov, a.s.


Skrátené výkazy SAD Prešov, a.s.