Moja zóna
INTEGRE s.r.o.
Novozámocká 10, 949 05 Nitra
36540200
2020148911
SK2020148911
5-9 zamestnancov
20.02.2001
MO s obuvou,kož.výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
-0,87
0,07
92 %
-34,1 tis. €
30,6 %
2021/2020
138 tis. €
-20,8 %
2021/2020
-0,07
32,6 %
2021/2020
7,08 tis. €
N/A

Zisk INTEGRE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

Tržby INTEGRE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €

5,89
0,08
0,29
0,99

Zisk pred zdanením INTEGRE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

EBITDA INTEGRE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod INTEGRE s.r.o.


Štatutári INTEGRE s.r.o.


Spoločníci INTEGRE s.r.o.


Predmety podnikania INTEGRE s.r.o.


Kataster INTEGRE s.r.o.


Skrátené výkazy INTEGRE s.r.o.