Moja zóna
STAVENISKO s.r.o.
Ľudvíkov Dvor 33B, 040 15 Košice - mestská časť Šaca
36592510
2021996317
SK2021996317
5-9 zamestnancov
21.04.2005
Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,11
6,37
0,23
101,8 %
-42,3 tis. €
45 %
2021/2020
609 tis. €
171,9 %
2021/2020
-0,11
60,3 %
2021/2020
1,64 tis. €
150,3 %
2016/2015
N/A

Zisk STAVENISKO s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

Tržby STAVENISKO s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

-1
-0,02
0,19
3

Zisk pred zdanením STAVENISKO s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

EBITDA STAVENISKO s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod STAVENISKO s.r.o.


Štatutári STAVENISKO s.r.o.


Spoločníci STAVENISKO s.r.o.


Predmety podnikania STAVENISKO s.r.o.


Kataster STAVENISKO s.r.o.


Skrátené výkazy STAVENISKO s.r.o.