Prehľad o organizácii
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská 8, 040 11 Košice - mestská časť Západ
36601284
2022108704
SK2022108704
500-999 zamestnancov
01.01.2006
Čin.nemocníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,01
0,92
35,2 %
262 tis. €
-19,9 %
2022/2021
68,5 mil. €
5,6 %
2022/2021
0
-22,9 %
2022/2021
18,6 tis. €
242,9 %
2021/2020
237 mil. €

Zisk Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

Tržby Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 mil. €
65 mil. €
60 mil. €
55 mil. €
50 mil. €
transparex.sk
1,54
0,65
0,06
1,85

Zisk pred zdanením Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


Predstavenstvo Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


Člen dozorného orgánu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


Jediný akcionár a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


Predmet činnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


Kataster Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


Skrátené výkazy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.