Prehľad o organizácii
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská 8, 040 11 Košice - mestská časť Západ
36601284
2022108704
SK2022108704
500-999 zamestnancov
01.01.2006
Čin.nemocníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
0,99
33,2 %
328 tis. €
-72,8 %
2021/2020
64,9 mil. €
2 %
2021/2020
0,01
-73,1 %
2021/2020
18,6 tis. €
242,9 %
2021/2020
237 mil. €
-34,9 %
2022/2021

Zisk Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

Tržby Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
70 mil. €
65 mil. €
60 mil. €
55 mil. €
50 mil. €
transparex.sk

1,5
0,67
0,04
2,05

Zisk pred zdanením Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


Predstavenstvo Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


Člen dozorného orgánu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


Jediný akcionár a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


Predmet činnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


Kataster Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


Skrátené výkazy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.