Prehľad o organizácii
Zubná technika Fončorda, s.r.o.
Kyjevské námestie 1, 974 04 Banská Bystrica
36632597
2021922485
Nemá
1 zamestnanec
26.11.2004
Výroba lekár.nástrojov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,03
2,4
41,7 %
228 €
314,5 %
2022/2021
18,8 tis. €
-5,9 %
2022/2021
0,02
321,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Zubná technika Fončorda, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Zubná technika Fončorda, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
transparex.sk
1,1
0,58
n/a
2,4

Zisk pred zdanením Zubná technika Fončorda, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Zubná technika Fončorda, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Zubná technika Fončorda, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zubná technika Fončorda, s.r.o.


Konateľ Zubná technika Fončorda, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Zubná technika Fončorda, s.r.o.


Predmet činnosti Zubná technika Fončorda, s.r.o.


Kataster Zubná technika Fončorda, s.r.o.


Skrátené výkazy Zubná technika Fončorda, s.r.o.