Prehľad o organizácii
AQUA-TERM SERVIS, s.r.o.
V. P. Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen
36632601
2021909923
SK2021909923
5-9 zamestnancov
26.11.2004
Inšt.kanal,výhrev.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
0,17
1,67
26,7 %
24,1 tis. €
-18,6 %
2022/2021
471 tis. €
29,2 %
2022/2021
0,13
-29,7 %
2022/2021
103 tis. €
-64,8 %
2022/2021
N/A

Zisk AQUA-TERM SERVIS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby AQUA-TERM SERVIS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
20,81
0,73
0,09
2,97

Zisk pred zdanením AQUA-TERM SERVIS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA AQUA-TERM SERVIS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AQUA-TERM SERVIS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AQUA-TERM SERVIS, s.r.o.


Konateľ AQUA-TERM SERVIS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AQUA-TERM SERVIS, s.r.o.


Predmet činnosti AQUA-TERM SERVIS, s.r.o.


Kataster AQUA-TERM SERVIS, s.r.o.


Skrátené výkazy AQUA-TERM SERVIS, s.r.o.