Prehľad o organizácii
BM Elektro, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36632619
2021902597
SK2021902597
5-9 zamestnancov
26.11.2004
Technické testovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,04
0,2
0,29
119,1 %
-6,02 tis. €
-0,4 %
2022/2021
518 tis. €
29,1 %
2022/2021
-0,04
14,1 %
2022/2021
136 tis. €
188,7 %
2022/2021
N/A

Zisk BM Elektro, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby BM Elektro, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
-3,57
-0,19
0,1
0,63

Zisk pred zdanením BM Elektro, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA BM Elektro, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BM Elektro, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BM Elektro, s.r.o.


Konateľ BM Elektro, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BM Elektro, s.r.o.


Predmet činnosti BM Elektro, s.r.o.


Kataster BM Elektro, s.r.o.


Skrátené výkazy BM Elektro, s.r.o.