Prehľad o organizácii
MIPAX, s.r.o.
Železničná 4, 990 01 Veľký Krtíš
36632627
2021912640
Nemá
nezistený
26.11.2004
23.01.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod MIPAX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIPAX, s.r.o.


Konateľ MIPAX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIPAX, s.r.o.


Predmet činnosti MIPAX, s.r.o.


Kataster MIPAX, s.r.o.


Skrátené výkazy MIPAX, s.r.o.