Prehľad o organizácii
PICO TRANS, s.r.o.
J. Kráľa 13/65, 965 01 Žiar nad Hronom
36632635
2021902949
Nemá
nezistený
26.11.2004
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0,05
2 127,4 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk PICO TRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby PICO TRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
-3,81
-20,27
n/a
0,05

Zisk pred zdanením PICO TRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA PICO TRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod PICO TRANS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PICO TRANS, s.r.o.


Konateľ PICO TRANS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PICO TRANS, s.r.o.


Predmet činnosti PICO TRANS, s.r.o.


Kataster PICO TRANS, s.r.o.


Skrátené výkazy PICO TRANS, s.r.o.