Prehľad o organizácii
CAPRICORN s.r.o.
Horná 69/16, 974 01 Banská Bystrica
36632643
2021907118
Nemá
nezistený
26.11.2004
15.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod CAPRICORN s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CAPRICORN s.r.o.


Konateľ CAPRICORN s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CAPRICORN s.r.o.


Predmet činnosti CAPRICORN s.r.o.


Kataster CAPRICORN s.r.o.


Skrátené výkazy CAPRICORN s.r.o.