Prehľad o organizácii
Interná ambulancia Tornaľa, s.r.o.
Sládkovičova 1, 982 01 Tornaľa
36632651
2021940965
Nemá
nezistený
26.11.2004
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Interná ambulancia Tornaľa, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Interná ambulancia Tornaľa, s.r.o.


Konateľ Interná ambulancia Tornaľa, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Interná ambulancia Tornaľa, s.r.o.


Predmet činnosti Interná ambulancia Tornaľa, s.r.o.


Kataster Interná ambulancia Tornaľa, s.r.o.


Skrátené výkazy Interná ambulancia Tornaľa, s.r.o.