Prehľad o organizácii
ALTER G, s.r.o.
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec
36632660
2021911738
Nemá
nezistený
27.11.2004
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod ALTER G, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALTER G, s.r.o.


Konateľ ALTER G, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALTER G, s.r.o.


Predmet činnosti ALTER G, s.r.o.


Kataster ALTER G, s.r.o.


Skrátené výkazy ALTER G, s.r.o.