Prehľad o organizácii
IMUNOSPOL s.r.o.
M. Nešpora 2518/4, 984 03 Lučenec
36632678
2021939095
Nemá
5-9 zamestnancov
27.11.2004
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,03
0,03
7,63
11 %
6,25 tis. €
-69,8 %
2022/2021
163 tis. €
-3 %
2022/2021
0,03
-69,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk IMUNOSPOL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby IMUNOSPOL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
transparex.sk
28,77
0,89
0,2
10,58

Zisk pred zdanením IMUNOSPOL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA IMUNOSPOL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod IMUNOSPOL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IMUNOSPOL s.r.o.


Konateľ IMUNOSPOL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IMUNOSPOL s.r.o.


Predmet činnosti IMUNOSPOL s.r.o.


Kataster IMUNOSPOL s.r.o.


Skrátené výkazy IMUNOSPOL s.r.o.