Prehľad o organizácii
RR GURMAN s.r.o.
Šalkovská cesta 1904/12, 974 01 Banská Bystrica
36632686
2021907140
SK2021907140
1 zamestnanec
27.11.2004
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,79
-1,33
3,43
40,6 %
-10,1 tis. €
0,8 %
2022/2021
N/A
-0,79
-44,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk RR GURMAN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby RR GURMAN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
1,15
0,59
n/a
4,63

Zisk pred zdanením RR GURMAN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA RR GURMAN s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod RR GURMAN s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RR GURMAN s.r.o.


Konateľ RR GURMAN s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RR GURMAN s.r.o.


Predmet činnosti RR GURMAN s.r.o.


Kataster RR GURMAN s.r.o.


Skrátené výkazy RR GURMAN s.r.o.