Prehľad o organizácii
NK TRADE s.r.o.
areál PPS 976, 962 11 Detva
36632694
2021906392
SK2021906392
5-9 zamestnancov
27.11.2004
Obrábanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,03
0
66,9 %
8,34 tis. €
398,1 %
2022/2021
1,01 mil. €
1,1 %
2022/2021
0,01
346 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk NK TRADE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby NK TRADE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
45,14
0,33
0,16
3,26

Zisk pred zdanením NK TRADE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA NK TRADE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod NK TRADE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NK TRADE s.r.o.


Konateľ NK TRADE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NK TRADE s.r.o.


Predmet činnosti NK TRADE s.r.o.


Kataster NK TRADE s.r.o.


Skrátené výkazy NK TRADE s.r.o.