Prehľad o organizácii
GARCIA, spol.s r.o.
M. R. Štefánika 702, 032 61 Važec
36632708
2021905479
Nemá
1 zamestnanec
30.11.2004
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,52
0,74
3,98
29,2 %
14,9 tis. €
5,4 %
2022/2021
26,5 tis. €
-61,1 %
2022/2021
0,52
-41 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GARCIA, spol.s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby GARCIA, spol.s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
3,05
0,71
n/a
3,82

Zisk pred zdanením GARCIA, spol.s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA GARCIA, spol.s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod GARCIA, spol.s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GARCIA, spol.s r.o.


Konateľ GARCIA, spol.s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GARCIA, spol.s r.o.


Predmet činnosti GARCIA, spol.s r.o.


Kataster GARCIA, spol.s r.o.


Skrátené výkazy GARCIA, spol.s r.o.