Prehľad o organizácii
STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
36632716
2021912706
Nemá
nezistený
30.11.2004
Sprostr.obch.s rozl.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“


Konateľ STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“


Likvidátor STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“


Správca konkurznej podstaty STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“


Predmet činnosti STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“


Kataster STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“


Skrátené výkazy STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“