Prehľad o organizácii
JaRe´s, s.r.o.
SNP 40, 962 31 Sliač
36632724
2021920362
Nemá
1 zamestnanec
01.01.2005
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,19
0,02
0,04
1 168,7 %
-701 €
-267 %
2022/2021
19 tis. €
32,6 %
2022/2021
-0,19
-361,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk JaRe´s, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby JaRe´s, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
transparex.sk
-6,08
-10,69
0,11
0,09

Zisk pred zdanením JaRe´s, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

EBITDA JaRe´s, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod JaRe´s, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JaRe´s, s.r.o.


Konateľ JaRe´s, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JaRe´s, s.r.o.


Predmet činnosti JaRe´s, s.r.o.


Kataster JaRe´s, s.r.o.


Skrátené výkazy JaRe´s, s.r.o.