Prehľad o organizácii
DIGITRA Net, s.r.o.
Zvolenská cesta 14047/131 B, 974 05 Banská Bystrica
36632732
2021909010
SK2021909010
3-4 zamestnanci
01.12.2004
Reklamné agentúry
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,21
0,28
3,43
26,2 %
32,1 tis. €
187,6 %
2022/2021
321 tis. €
72,5 %
2022/2021
0,21
152,2 %
2022/2021
10,3 tis. €
-16,5 %
2019/2018
356 tis. €

Zisk DIGITRA Net, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby DIGITRA Net, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk
9,71
0,74
0,16
7,12

Zisk pred zdanením DIGITRA Net, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA DIGITRA Net, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod DIGITRA Net, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DIGITRA Net, s.r.o.


Konateľ DIGITRA Net, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DIGITRA Net, s.r.o.


Predmet činnosti DIGITRA Net, s.r.o.


Kataster DIGITRA Net, s.r.o.


Skrátené výkazy DIGITRA Net, s.r.o.