Prehľad o organizácii
Invest - Industry, spol. s r.o.
Sládkovičova 4/763, 968 01 Nová Baňa
36632741
2021919097
SK2021919097
nezistený
01.12.2004
Obrábanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
0,01
0,42
325,8 %
-524 €
96,9 %
2022/2021
N/A
-0,02
96,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Invest - Industry, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Invest - Industry, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-2,26
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Invest - Industry, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Invest - Industry, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Invest - Industry, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Invest - Industry, spol. s r.o.


Konateľ Invest - Industry, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Invest - Industry, spol. s r.o.


Predmet činnosti Invest - Industry, spol. s r.o.


Kataster Invest - Industry, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Invest - Industry, spol. s r.o.