Prehľad o organizácii
TREON, spol. s r.o.
Sládkovičova 46, 974 05 Banská Bystrica
36632759
2021912255
Nemá
nezistený
02.12.2004
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod TREON, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TREON, spol. s r.o.


Konateľ TREON, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TREON, spol. s r.o.


Predmet činnosti TREON, spol. s r.o.


Kataster TREON, spol. s r.o.


Skrátené výkazy TREON, spol. s r.o.