Prehľad o organizácii
RECEPT Zvolen s.r.o.
Dolná 27, 969 01 Banská Štiavnica
36632767
2021906337
SK2021906337
1 zamestnanec
02.12.2004
Lekárne
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
-0,01
0,08
181,6 %
481 €
-37 %
2022/2021
3,77 tis. €
-92,2 %
2022/2021
0,01
-0,4 %
2022/2021
4,8 tis. €
N/A

Zisk RECEPT Zvolen s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby RECEPT Zvolen s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,56
-0,82
3,19
0,47

Zisk pred zdanením RECEPT Zvolen s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA RECEPT Zvolen s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod RECEPT Zvolen s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RECEPT Zvolen s.r.o.


Konateľ RECEPT Zvolen s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RECEPT Zvolen s.r.o.


Predmet činnosti RECEPT Zvolen s.r.o.


Kataster RECEPT Zvolen s.r.o.


Skrátené výkazy RECEPT Zvolen s.r.o.