Prehľad o organizácii
ITECO ŽERIAVY s.r.o.
Potočná 1C, 977 03 Brezno
36632775
2021911232
SK2021911232
10-19 zamestnancov
03.12.2004
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,17
0,49
1,34
65,4 %
202 tis. €
17 %
2022/2021
2,71 mil. €
45 %
2022/2021
0,17
8 %
2022/2021
213 tis. €
N/A

Zisk ITECO ŽERIAVY s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk

Tržby ITECO ŽERIAVY s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
transparex.sk
41,38
0,35
0,1
10,1

Zisk pred zdanením ITECO ŽERIAVY s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

EBITDA ITECO ŽERIAVY s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ITECO ŽERIAVY s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ITECO ŽERIAVY s.r.o.


Konateľ ITECO ŽERIAVY s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ITECO ŽERIAVY s.r.o.


Predmet činnosti ITECO ŽERIAVY s.r.o.


Kataster ITECO ŽERIAVY s.r.o.


Skrátené výkazy ITECO ŽERIAVY s.r.o.