Prehľad o organizácii
PROGRESIA s.r.o.
Podkonice 252, 976 13 Podkonice
36632783
2021907690
SK2021907690
nezistený
03.12.2004
Sprostr.obch.s rozl.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,3
0,02
81,9 %
3,27 tis. €
164,8 %
2022/2021
58,8 tis. €
62 %
2022/2021
0,05
144,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PROGRESIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby PROGRESIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
1,63
0,18
0,37
1,03

Zisk pred zdanením PROGRESIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA PROGRESIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod PROGRESIA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROGRESIA s.r.o.


Konateľ PROGRESIA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROGRESIA s.r.o.


Predmet činnosti PROGRESIA s.r.o.


Kataster PROGRESIA s.r.o.


Skrátené výkazy PROGRESIA s.r.o.