Prehľad o organizácii
FORTUNA FUN, s.r.o.
Horná 21, 974 01 Banská Bystrica
36632791
2021915654
Nemá
nezistený
03.12.2004
07.03.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod FORTUNA FUN, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FORTUNA FUN, s.r.o.


Konateľ FORTUNA FUN, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FORTUNA FUN, s.r.o.


Predmet činnosti FORTUNA FUN, s.r.o.


Kataster FORTUNA FUN, s.r.o.


Skrátené výkazy FORTUNA FUN, s.r.o.