Prehľad o organizácii
Poľno - BOS s.r.o.
Partizánska 388/1, 985 05 Kokava nad Rimavicou
36632805
2021906095
Nemá
nezistený
03.12.2004
30.07.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,28
0
94,5 %
-1,56 tis. €
-6,1 %
2015/2014
N/A
-0,02
-7,9 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk Poľno - BOS s.r.o.


2014
2015
-1,46 tis. €
-1,48 tis. €
-1,5 tis. €
-1,52 tis. €
-1,54 tis. €
-1,56 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľno - BOS s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,05
n/a
1,12

Zisk pred zdanením Poľno - BOS s.r.o.


2014
2015
-1,46 tis. €
-1,48 tis. €
-1,5 tis. €
-1,52 tis. €
-1,54 tis. €
-1,56 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľno - BOS s.r.o.


2014
2015
-1,46 tis. €
-1,48 tis. €
-1,5 tis. €
-1,52 tis. €
-1,54 tis. €
-1,56 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Poľno - BOS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľno - BOS s.r.o.


Konateľ Poľno - BOS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Poľno - BOS s.r.o.


Predmet činnosti Poľno - BOS s.r.o.


Kataster Poľno - BOS s.r.o.


Skrátené výkazy Poľno - BOS s.r.o.