Prehľad o organizácii
MABE TRADE s.r.o.
Vajanského 3166, 984 01 Lučenec
36632813
2021908097
SK2021908097
10-19 zamestnancov
03.12.2004
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,09
0,22
0,98
57,1 %
215 tis. €
134,3 %
2022/2021
1,15 mil. €
8,6 %
2022/2021
0,09
138,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MABE TRADE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Tržby MABE TRADE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
transparex.sk
147,26
0,43
0,09
1,38

Zisk pred zdanením MABE TRADE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MABE TRADE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MABE TRADE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MABE TRADE s.r.o.


Konateľ MABE TRADE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MABE TRADE s.r.o.


Predmet činnosti MABE TRADE s.r.o.


Kataster MABE TRADE s.r.o.


Skrátené výkazy MABE TRADE s.r.o.