Prehľad o organizácii
STABA, s.r.o.
Radvanská 30, 974 05 Banská Bystrica
36632821
2021923915
Nemá
nezistený
04.12.2004
05.12.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,04
0,31
0,86
113,5 %
-2,61 tis. €
93,5 %
2017/2016
164 tis. €
-6,7 %
2017/2016
-0,04
89,6 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk STABA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby STABA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
200 tis. €
190 tis. €
180 tis. €
170 tis. €
160 tis. €
transparex.sk
-0,13
-0,13
n/a
0,84

Zisk pred zdanením STABA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA STABA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod STABA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STABA, s.r.o.


Konateľ STABA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STABA, s.r.o.


Predmet činnosti STABA, s.r.o.


Kataster STABA, s.r.o.


Skrátené výkazy STABA, s.r.o.