Prehľad o organizácii
SMMP, s.r.o.
Ul. Štefana Moysesa 37/21, 965 01 Žiar nad Hronom
36632830
2021909912
Nemá
nezistený
04.12.2004
06.02.2024
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-1,66
1,11
0,27
249 %
-55,3 tis. €
-306,9 %
2020/2019
78,4 tis. €
-68,2 %
2020/2019
-1,66
-749,6 %
2020/2019
480 tis. €
-95,8 %
2020/2019
N/A

Zisk SMMP, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby SMMP, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
-3,75
-1,49
0,26
0,34

Zisk pred zdanením SMMP, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA SMMP, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SMMP, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SMMP, s.r.o.


Konateľ SMMP, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SMMP, s.r.o.


Predmet činnosti SMMP, s.r.o.


Kataster SMMP, s.r.o.


Skrátené výkazy SMMP, s.r.o.