Prehľad o organizácii
BDM, s.r.o.
Sielnica 377, 962 31 Sielnica
36632856
2021910418
SK2021910418
nezistený
07.12.2004
Ost.výroba i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,18
-0,21
9,03
12,2 %
-3,99 tis. €
73,7 %
2022/2021
11 tis. €
-3,7 %
2022/2021
-0,18
67,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BDM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby BDM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
2,93
0,88
0,02
9,18

Zisk pred zdanením BDM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA BDM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BDM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BDM, s.r.o.


Konateľ BDM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BDM, s.r.o.


Predmet činnosti BDM, s.r.o.


Kataster BDM, s.r.o.


Skrátené výkazy BDM, s.r.o.