Prehľad o organizácii
ALUTIREX, s.r.o.
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
36632864
2021911837
SK2021911837
10-19 zamestnancov
07.12.2004
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
-0,46
0,01
90,1 %
-45,2 tis. €
-249,1 %
2022/2021
1,93 mil. €
2,8 %
2022/2021
-0,05
-199,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ALUTIREX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby ALUTIREX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
transparex.sk
0,85
0,1
0,09
0,92

Zisk pred zdanením ALUTIREX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALUTIREX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ALUTIREX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALUTIREX, s.r.o.


Konateľ ALUTIREX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALUTIREX, s.r.o.


Predmet činnosti ALUTIREX, s.r.o.


Kataster ALUTIREX, s.r.o.


Skrátené výkazy ALUTIREX, s.r.o.