Prehľad o organizácii
EKONPART Magulová, s.r.o.
Železničná 76/3, 966 01 Hliník nad Hronom
36632872
2021921132
SK2021921132
5-9 zamestnancov
07.12.2004
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,03
1,49
41 %
1,48 tis. €
-12,4 %
2022/2021
124 tis. €
1,3 %
2022/2021
0,02
-10,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk EKONPART Magulová, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby EKONPART Magulová, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
7,95
0,59
0,17
2,03

Zisk pred zdanením EKONPART Magulová, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

EBITDA EKONPART Magulová, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod EKONPART Magulová, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EKONPART Magulová, s.r.o.


Konateľ EKONPART Magulová, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EKONPART Magulová, s.r.o.


Predmet činnosti EKONPART Magulová, s.r.o.


Kataster EKONPART Magulová, s.r.o.


Skrátené výkazy EKONPART Magulová, s.r.o.