Prehľad o organizácii
PA Consult, s.r.o.
Nová Lesná 525/D, 059 86 Nová Lesná
36632881
2021915027
Nemá
nezistený
07.12.2004
10.01.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod PA Consult, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PA Consult, s.r.o.


Konateľ PA Consult, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PA Consult, s.r.o.


Prokurista PA Consult, s.r.o.


Predmet činnosti PA Consult, s.r.o.


Kataster PA Consult, s.r.o.


Skrátené výkazy PA Consult, s.r.o.