Prehľad o organizácii
ROTOBALANCE s.r.o.
Antolská 2, 969 01 Banská Štiavnica
36632899
2021918954
SK2021918954
10-19 zamestnancov
01.01.2005
Výroba ost.motor.dielov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,14
0,25
2,2
45,3 %
65,2 tis. €
34,1 %
2022/2021
967 tis. €
44,9 %
2022/2021
0,14
32,3 %
2022/2021
5,49 tis. €
24,3 %
2022/2021
314 tis. €

Zisk ROTOBALANCE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby ROTOBALANCE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
26,29
0,55
0,02
9,83

Zisk pred zdanením ROTOBALANCE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA ROTOBALANCE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ROTOBALANCE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ROTOBALANCE s.r.o.


Konateľ ROTOBALANCE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ROTOBALANCE s.r.o.


Predmet činnosti ROTOBALANCE s.r.o.


Kataster ROTOBALANCE s.r.o.


Skrátené výkazy ROTOBALANCE s.r.o.