Prehľad o organizácii
MAGIC INTERIER s.r.o. „v likvidácií“
Opatovská 788/1, 965 01 Žiar nad Hronom
36632902
2021911617
Nemá
nezistený
07.12.2004
18.07.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
0
0,05
1 870,5 %
-50 €
99,7 %
2017/2016
N/A
-0,01
99,3 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk MAGIC INTERIER s.r.o. „v likvidácií“


2014
2015
2016
2017
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby MAGIC INTERIER s.r.o. „v likvidácií“


2014
2015
2016
2017
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-12,22
-17,71
n/a
0,05

Zisk pred zdanením MAGIC INTERIER s.r.o. „v likvidácií“


2014
2015
2016
2017
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA MAGIC INTERIER s.r.o. „v likvidácií“


2014
2015
2016
2017
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MAGIC INTERIER s.r.o. „v likvidácií“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MAGIC INTERIER s.r.o. „v likvidácií“


Konateľ MAGIC INTERIER s.r.o. „v likvidácií“


Likvidátor MAGIC INTERIER s.r.o. „v likvidácií“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MAGIC INTERIER s.r.o. „v likvidácií“


Predmet činnosti MAGIC INTERIER s.r.o. „v likvidácií“


Kataster MAGIC INTERIER s.r.o. „v likvidácií“


Skrátené výkazy MAGIC INTERIER s.r.o. „v likvidácií“