Prehľad o organizácii
VIKTOR Group a.s. „v konkurze“
Devíčie 53, 962 65 Devíčie
36632911
2021920428
Nemá
nezistený
07.12.2004
Pilovanie dreva
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod VIKTOR Group a.s. „v konkurze“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VIKTOR Group a.s. „v konkurze“


Konateľ VIKTOR Group a.s. „v konkurze“


Predstavenstvo VIKTOR Group a.s. „v konkurze“


Člen dozorného orgánu VIKTOR Group a.s. „v konkurze“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VIKTOR Group a.s. „v konkurze“


Správca konkurznej podstaty VIKTOR Group a.s. „v konkurze“


Predmet činnosti VIKTOR Group a.s. „v konkurze“


Kataster VIKTOR Group a.s. „v konkurze“


Skrátené výkazy VIKTOR Group a.s. „v konkurze“