Prehľad o organizácii
SLOWAKEI REISEN s.r.o.
Medený Hámor 1641/15, 974 01 Banská Bystrica
36632929
2021934299
Nemá
nezistený
01.01.2005
16.11.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk SLOWAKEI REISEN s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby SLOWAKEI REISEN s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením SLOWAKEI REISEN s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA SLOWAKEI REISEN s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SLOWAKEI REISEN s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOWAKEI REISEN s.r.o.


Konateľ SLOWAKEI REISEN s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOWAKEI REISEN s.r.o.


Predmet činnosti SLOWAKEI REISEN s.r.o.


Kataster SLOWAKEI REISEN s.r.o.


Skrátené výkazy SLOWAKEI REISEN s.r.o.