Prehľad o organizácii
PEKÁREŇ LOPEJ, s.r.o.
Družby 323/61, 976 98 Lopej
36632945
2021917535
SK2021917535
10-19 zamestnancov
01.01.2005
Výroba chleba
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,15
0,22
2,25
31,2 %
143 tis. €
190,7 %
2022/2021
1,25 mil. €
17,8 %
2022/2021
0,15
131,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PEKÁREŇ LOPEJ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PEKÁREŇ LOPEJ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
97,08
0,69
0,14
4,88

Zisk pred zdanením PEKÁREŇ LOPEJ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PEKÁREŇ LOPEJ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod PEKÁREŇ LOPEJ, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PEKÁREŇ LOPEJ, s.r.o.


Konateľ PEKÁREŇ LOPEJ, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PEKÁREŇ LOPEJ, s.r.o.


Predmet činnosti PEKÁREŇ LOPEJ, s.r.o.


Kataster PEKÁREŇ LOPEJ, s.r.o.


Skrátené výkazy PEKÁREŇ LOPEJ, s.r.o.