Prehľad o organizácii
GemKredit, s.r.o.
Terézie Vansovej 1173/12, 050 01 Revúca
36632953
2021929305
Nemá
1 zamestnanec
01.01.2005
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,16
0,42
0,36
63 %
5,67 tis. €
-66,8 %
2022/2021
34 tis. €
-1,4 %
2022/2021
0,16
-73,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GemKredit, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby GemKredit, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
transparex.sk
2,03
0,37
0,02
0,4

Zisk pred zdanením GemKredit, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA GemKredit, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod GemKredit, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GemKredit, s.r.o.


Konateľ GemKredit, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GemKredit, s.r.o.


Predmet činnosti GemKredit, s.r.o.


Kataster GemKredit, s.r.o.


Skrátené výkazy GemKredit, s.r.o.