Prehľad o organizácii
VINOPROJEKT, s.r.o.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
36632961
2021915005
SK2021915005
nezistený
09.12.2004
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
0,02
0
227,5 %
-26,8 tis. €
71,2 %
2022/2021
N/A
-0,03
71,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk VINOPROJEKT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby VINOPROJEKT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-1,27
n/a
0,49

Zisk pred zdanením VINOPROJEKT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA VINOPROJEKT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VINOPROJEKT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VINOPROJEKT, s.r.o.


Konateľ VINOPROJEKT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VINOPROJEKT, s.r.o.


Predmet činnosti VINOPROJEKT, s.r.o.


Kataster VINOPROJEKT, s.r.o.


Skrátené výkazy VINOPROJEKT, s.r.o.