Prehľad o organizácii
CS Development, s.r.o.
Sama Chalupku 2, 071 01 Michalovce
36632970
2021915148
SK2021915148
nezistený
09.12.2004
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,01
-0
0
462,5 %
257 €
112,4 %
2022/2021
17,5 tis. €
28,1 %
2022/2021
0,01
110 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk CS Development, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby CS Development, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
n/a
-3,63
0,04
0,56

Zisk pred zdanením CS Development, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA CS Development, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod CS Development, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CS Development, s.r.o.


Konateľ CS Development, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CS Development, s.r.o.


Predmet činnosti CS Development, s.r.o.


Kataster CS Development, s.r.o.


Skrátené výkazy CS Development, s.r.o.