Prehľad o organizácii
SARA SK-EU, s.r.o.
985 53 Kotmanová
36632988
2021911694
SK2021911694
1 zamestnanec
09.12.2004
Veľk.s drevom,stav.mat.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
-0,41
0,27
81,8 %
-7,62 tis. €
-262,9 %
2022/2021
73,2 tis. €
-3,2 %
2022/2021
-0,07
-220,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SARA SK-EU, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby SARA SK-EU, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
85 tis. €
80 tis. €
75 tis. €
70 tis. €
65 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
1,41
0,18
0,14
1,05

Zisk pred zdanením SARA SK-EU, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA SARA SK-EU, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SARA SK-EU, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SARA SK-EU, s.r.o.


Konateľ SARA SK-EU, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SARA SK-EU, s.r.o.


Predmet činnosti SARA SK-EU, s.r.o.


Kataster SARA SK-EU, s.r.o.


Skrátené výkazy SARA SK-EU, s.r.o.