Prehľad o organizácii
TOP UNION, s.r.o.
Horná 16, 974 01 Banská Bystrica
36632996
2021917788
Nemá
nezistený
10.12.2004
30.01.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod TOP UNION, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOP UNION, s.r.o.


Konateľ TOP UNION, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOP UNION, s.r.o.


Predmet činnosti TOP UNION, s.r.o.


Kataster TOP UNION, s.r.o.


Skrátené výkazy TOP UNION, s.r.o.