Prehľad o organizácii
G.O.MED. s.r.o.
Za parkom 940/27, 990 01 Veľký Krtíš
36633003
2021924729
Nemá
5-9 zamestnancov
10.12.2004
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,19
0,66
0,66
70,9 %
53,2 tis. €
45,8 %
2022/2021
417 tis. €
13,9 %
2022/2021
0,19
74,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk G.O.MED. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby G.O.MED. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
420 tis. €
400 tis. €
380 tis. €
360 tis. €
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
transparex.sk
12,11
0,29
0,12
0,96

Zisk pred zdanením G.O.MED. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA G.O.MED. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod G.O.MED. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie G.O.MED. s.r.o.


Konateľ G.O.MED. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. G.O.MED. s.r.o.


Predmet činnosti G.O.MED. s.r.o.


Kataster G.O.MED. s.r.o.


Skrátené výkazy G.O.MED. s.r.o.